Fördel Estetisk Tandvård

Därför väljer patienter oss för sina tandimplantat.

Fördel Estetisk Tandvård i Göteborg

Fördel Estetisk Tandvård i Göteborg

En helt avgörande fördel för tandimplantatpatienter hos Estetisk Tandvård i Göteborg är att Peter Ingemarsson har en Pre-Master Examen i Implantologi vid Frankfurts Universitet. Här behövs ingen kirurg som sätter implantaten som sedan tandläkaren ska skapa protetiken (tanden) ovanpå. Du behandlas istället av samma tandläkare, igenom hela processen. Detta ger dig som patient fyra viktiga fördelar!

1. Bättre Resultat

Det är väl känt att resultatet som regel blir bättre när samma tandläkare både sätter in själva implantatet och gör tanden ovanpå:

– Det handlar både om det estetiska och om funktionen. Placeringen är jätteviktig och om den inte blir perfekt så ser jag det direkt och kan snabbt korrigera till det bättre, förklarar Peter.

2. Tryggare & Behagligare

Med en och samma tandläkare, igenom hela processen, får du en tryggare och behagligare behandling. För dig med tandvårdsrädsla är fördelen uppenbar. Men också patienter utan uttalad tandvårdsrädsla är i en utsatt situation i tandläkarstolen. Med varje ny relation följer givetvis alltid ett visst mått av anspänning för de flesta människor.

3. Snabbare Behandling

När en inhyrd kirurg används så måste denne bokas in då behandlingen ska passa in i hans eller hennes schema. Din behandlingsresa blir därför vanligtvis kortare hos Estetisk Tandvård i Göteborg.

4. Lägre Pris

Med en inhyrd kirurg så riskerar inte bara kvaliteten att försämras utan kostnaden blir också som regel högre.

Ring oss nu!