För- & Nackdelar

Jämför olika estetiska tandvårdsprocedurer med varandra.

Unik metod för unik individ!

För och nackdelar_tandimplantatgoteborg.siterubix.comNär det kommer till för- och nackdelar med den ena eller andra metoden så är det viktigt att komma ihåg att varje individ är helt unik och att det som fungerar bra för den ena patienten inte alls är att rekommendera för en annan.

Nedanstående genomgång ska alltså betraktas som en generell beskrivning i stora drag och inte en slutgiltig utredning gällande vilken typ av kosmetisk lösning som är rätt för just dig.

När din tandläkare, ofta i dialog med en tandtekniker, bedömer och tar fram ett förslag så ska det alltid vara framtaget med hänsyn tagen till just din specifika situation. Parametrar som spelar in är ålder, eventuella beteendemönster (exempelvis tandgnissel, rökning etc.), dina unika preferenser (önskningar), din generella tandhälsa, hur skadad en tand är m.fl.

Om du upplever att din tandläkare inte lyssnar eller förstår fullt ut så ska du ta upp det. Om du trots detta fortfarande upplever att ni inte riktigt förstår varandra så ska du vänligt men bestämt be att få avsluta din behandling.

För ett gott resultat så är det av yttersta vikt att du känner dig trygg och hörd. Ofta är estetisk tandvård kostsam och inte sällan permanent. Se därför till att välja en erfaren tandläkare med specialistkompetens och gott rennomé.

(+) KOMPOSIT

 • Det går snabbt.
 • Det är billigt.
 • Det går ofta att få bra estetetik om defekterna inte är för stora.
 • Det går lätt att ändra och bygga på vid behov.

(-) KOMPOSIT

 • Den kosmetiska hållbarheten är mycket begränsad < 5 år är det snyggt.
 • Dålig hållbarhet vid stora lagningar och hörn, särskilt om patienten biter hårt.
 • Ofta synliga skarvar efter en tid.
För- & Nackdelar Tandimplantatgoteborg.com

Riktpris

Ca. 900-1 500 kr per tand beroende på storlek.

(+) KERAMISKA INLÄGG

 • Betydligt längre hållbarhet än komposit.
 • Snyggare färg och form än komposit.
 • Mindre risk för karies än komposit.
 • Känns ofta bättre för patienten än komposit.
 • Används av materialkänsliga patienter.

(-) KERAMISKA INLÄGG

 • Kostar betydligt mer än komposit.
 • Kan inte lagas och bättras på.
För- & Nackdelar Tandimplantatgoteborg.com

Riktpris

Ca. 5 000 kr per tand.

(+) SKALFASADER

 • Det blir väldigt snyggt (överlägset bäst estetik) man kan ändra både form och färg.
 • Det går snabbt, oftast räcker det med två-tre behandlingstillfällen.
 • Skalfasader är mycket hållbara och starkare än exempelvis kronor.
 • Skalfasaden sitter utanpå den egna tanden som ofta inte behöver slipas.
 • Det blir en nästan osynlig skarv som normalt inte syns även om tandköttet skulle dra sig lite.
 • Det finns ingen förhöjd risk för rotfyllning som en konsekvens av behandlingen.
 • Skalfasader har lång kosmetisk hållbarhet, upp till 20 år.

(-) SKALFASADER

 • Ibland behöver skalfasader kompletteras med tandreglering.
 • Det är en svår teknik som tar lång tid för tandläkaren att lära sig.
För- & Nackdelar Tandimplantatgoteborg.com

Riktpris

Ca. 7 100 kr per fasad.

(+) KRONOR & BROAR

 • Om tanden är för mycket lagad så finns denna metod som ett alternativ.
 • Kronor och broar är ett hållbart alternativ jämfört med stora lagningar.
 • Det går att höja ett bett på tex. tandgnisslare.
 • Om det finns kronor på båda sidor om en lucka så är tänderna där redan nedslipade och då är en bro ett billigare och smidigare alternativ än tandimplantat.
 • Är ett bra alternativ då en tand redan är rotfylld på grund av att en rotfylld tand kan mörkna kraftigt över tid (fyllningen riskerar lysa igenom tandfasaden).
 • Risken för karies är mindre jämfört med en stor lagning.

(-) KRONOR & BROAR

 • Det finns en risk för rotfyllning. Ca 10-20% av kronförsedda tänder behövr rotfyllas med tiden.
 • Metoden är dyrare än en stor lagning.
 • Om skarven kommer fram så kan kronan behöva gjutas om av estetiska skäl.
För- & Nackdelar Tandimplantatgoteborg.com

Riktpris

Ca. 7 100 kr per krona/bro.

(+) TANDIMPLANTAT

 • Väljer du tandimplantat så väljer du en mycket hållbar och säker behandling.
 • Implantatbehandlingar är en av de tandbehandlingar som har flest nöjda patienter.
 • Det finns ingen risk för karies.
 • Tandbenet behålls bättre, vilket gör att den röda estetiken dvs tandköttet stannar kvar bättre.
 • Man slipper slipa ner egna friska tänder för att fästa exempelvis en brygga (tre leds bro).
 • När väl själva implantatet (fixturen) sitter på plats behövs ingen bedövning vid ytterligare behandling så som byte av implantatkrona m.m.
 • Tandköttet drar sig inte lika lätt så risken för att en ful, synlig skarv, kommer fram efter några år minskar.

(-) TANDIMPLANTAT

 • Tandimplantat är en relativt kostsam behandlingsform.
 • Tandimplantat är en ganska lång process. Du får räkna med 9 – 14 veckor, från första konsultation till ditt nya leende.
 • Rökare kan drabbas av av periimplantit dvs inflammation/infektion runt implantatet pga sämre blodtillförsel.
 • Du upplever inte samma tuggkänsla vid stora konstruktioner så som hela käkar. Här är dock altenativet en lösprotes (hel protes).
För- & Nackdelar Tandimplantatgoteborg.com

Riktpris

Ca. 16 000 kr per implantat.

(+) TANDREGLERING

 • Man rör inte själva tänderna utan ändrar bara hur de står relativt varandra.
 • Ett mycket bra alternativ på snygga, olagade tänder.
 • Det går att göra ”osynlig tandreglering” tex. invisalign.
 • Vid mindre fall kan två månaders tandreglering räcka.

(-) TANDREGLERING

 • Denna metod tar normalt lång tid, upp till ett år.
 • Kostnaden är relativt hög.
 • Lämpar sig inte för trasiga och lagade tänder.
 • Käver någon form av relation dvs. retainer eller skena på natten (essixskena) annars kan tänderna gå tillbaka.
För- & Nackdelar Tandimplantatgoteborg.com

Riktpris

Ca. 10 000 – 45 000 kr beroende på omfattning.

Ring oss nu!